Allerede i 1940 var den første fredning af en del af Danstruplunds arealer blevet gennemført.
Det drejede sig om det skovområde, der kaldes Karinelund.
Det var her den for længst nedlagte gård "Kasserud" lå.
Arealet blev i forbindelse med fredningen beskrevet således:
 
Et Par Hundrede Meter Vest for Byvejen fra Danstrup til Tikøb ser man fra denne Vej en lille fritliggende skov, en Højskov af Bøg, hvoraf enkelte temmelig gamle Træer.
Skoven tager sig smuk ud fra den noget højere liggende Vej, og to Huse, der ligger lige foran Skoven, skæmmer den ikke.
En stærk Hugst vilde vise sig i dens Udseende paa en Maade, som vilde forringe det smukke Landskab."

Tilhører Danstrup-lund 4a, Jonstrup Karinelund 
Frit beliggende højskov af bøg.
Skovens karakter og udseende bevares, der plantes underskov, der må ikke fældes træer, skal være indhegnet, ingen bygning eller fast indretning, ledningsmaster, flagstænger el. lign. må anbringes mellem skoven og vejen fra Danstrup til Tikøb.
Fredningsnævnets kendelse af 06.09.1940.
 
Karinelund Vejr Station

Risby Vejr Station